CopyRight by LikaWorld.net
CopyRight by LikaWorld.net
Uvijeti korištenja tekstova, slika i video materijala na LikaWorld.net-u

(1) Zabranjeno je kopiranje, ili objavljivanje na drugim web stranicama tekstove, slike i video materijale sa bilo koje stranice ili podstranice LikaWorld.net-a bez pisane dozvole autora LikaWorld.net-a.

(2) Dozvoljava se javno emitiranje ili objavljivanje tekstova i ostalih materijala sa bilo koje stranice ili podstranice LikaWorld.net-a radijskim ili televizijskim kućama za korištenje u njihovim programima, te medijima dnevnog tiska (novinama) uz uvijet jasnog davanja do znanja da se radi o izvoru informacija sa www.likaworld.net web portala.

(3) Dozvoljava se korištenje tekstova, slika i video materijala sa bilo koje stranice ili podstranice LikaWorld.net-a svim obrazovnim institucijama, kao što su npr. škole, knjižnice i druge javne neprofitne institucije, te učenicima i studentima za pisanje školskih radova, a uz uvijet obaveznog jasnog isticanja izvora informacija sa www.likaworld.net web portala.

(4) Zabranjuje se korištenje tekstova, slika i video materijala sa bilo koje stranice ili podstranice LikaWorld.net-a u svrhu korištenja u komercijalne svrhe, tj. korištenja radi financijske zarade, svim fizičkim osobama i pravnim osobama - institucijama osim onima spomenutih iz 2. i 3. stavka, a smiju koristit pod uvijetom iz istog stavka, ili uz pisano odobrenje autora LikaWorld.net-a.

(5) U slučaju kršenja ovih uvijeta zadržavamo pravo otkrivanja identiteta prekršitelja, a u svrhu pokretanja pravnog spora nadležanom sudu u mjestu sjedišta LikaWorld.net-a, a to je Općinski Sud u Gospiću.

Glavna i odgovorna osoba
LikaWorld projekta:
Milan Krznarić

Adresa:
Frankopanska 40
53220 OTOČAC
C R O A T I A

E-mail: admin@likaworld.net