Iskoristite mogućnost reklamiranja na LikaWorld Portalu.
OGLASNIK: "Reklama 2."
+ 6 mjeseci besplatno
OGLASNIK reklama 1.

Komercijalni oglas

Trajanje: 3 mjeseca

Cijena50 kuna
OGLASNIK reklama 2.

Komercijalni oglas

Trajanje: 6 mjeseci
Cijena100 kuna

AKCIJA: + 6 mjeseci 
besplatnog prikazivanja,
ukupno 
12 mjeseci 
prikazivanja
PORTAL reklama 1.Trajanje: 1 mjesec
Veličina do: 150 x 150 
piksela
Cijena500 kuna
PORTAL reklama 2.Trajanje: 6 mjeseca
Veličina do: 150 x 150 piksela
Cijena1.500 kuna
PORTAL reklama 3.


Trajanje: 12 mjeseci
Veličina do: 150 x 150 piksela
Cijena2.500 kuna

AKCIJA
: + 3 mjeseca 
besplatnog prikazivanja,
ukupno 
15 mjeseci 
prikazivanja
Dodatne veličine reklame:
ŠIRINA: do 150 piksela
VISINA: od 151 do 250 piksela = + 100 kuna više
               za svakih sljedećih 200 piksela = + 200 kuna više
Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite nam E-mail na admin@likaworld.net i 
pišite za koju ste reklamu zainteresirani.

Za sva dodatna pitanja obratite se na E-mail: 
admin@likaworld.net
© CopyRight by LikaWorld
PORTAL: "Reklama 3."
+ 3 mjeseci besplatno
.